Nahlížení do katastru nemovitostí online zdarma

Foto: pexels.com

čuzk – náhled do katastru nemovitostí zdarma

Katastr nemovitostí shromažďuje informace o veškerých nemovitostech v České republice, jako jsou parcely, pozemky, stavby, bytové jednotky a podobně, a to včetně rozestavěných. Součástí informací jsou i mapy či různá řízení, která se k nemovitostem vedou. Údaje v katastru nemovitostí jsou ve většině případů veřejné. Zahrnují popis nemovitostí, jejich zaměřenou polohu, stejně jako práva k těmto nemovitostem, jejich majitele, včetně nabývacích smluv, výpis z katastru, list vlastnictví a podobně.

Výpis z katastru – nahlížení

Prvotním úkolem Katastru nemovitostí je ochrana vlastnických práv, informace v něm nashromážděné se však dají využít také pro statistické nebo daňové účely, k odhadům cen nemovitostí, k vědeckým účelům, rozvoji území, ochraně životního prostředí a dalším.

Každá obec či město může mít více katastrálních území, ale jedno katastrální území nemůže patřit zároveň více obcím a městům. U velkých měst (jako třeba Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice a podobně) je situace stejná, nicméně samosprávné obvody nebo části mohou zahrnovat jen části katastrálních území.

www.cuzk.cz (čúzk) nahlížení do kn

Na údaje a zápisy v Katastru nemovitostí se od začátku roku 2014 vztahuje nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb., který zneplatnil starší zákony č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí a č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a ostatních práv k nemovitostem. Další náležitosti a zásady pak řídí nový občanský zákoník, nicméně ten již nevyužívá název Katastr nemovitostí, ale pojem Veřejný seznam.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Pro jakýkoliv zápis do katastru nemovitostí je potřeba provést tak zvaný vklad, záznam, poznámku anebo výmaz. Tím je vytvořeno nebo upraveno vlastnické právo, případně právo zástavní, předkupní anebo věcné břemeno. Seznam nemovitostí byl veden už od Středověku. Jednalo se o veřejné knihy taktéž popisující nemovitosti a práva jednotlivých osob k nim a zároveň o katastry sloužící pro daňové účely. Pro zajímavost údaje o půdním fondu v Rakouském císařství vedl zase takzvaný Stabilní katastr.

Katastr nemovitostí podle jména majitelů

V současné době není v katastru nemovitostí možné vyhledávat nemovitý majetek dle jmen či adres majitelů. Náhled lze provádět pouze opačně, tedy zadáním nemovitostí a vyhledání jejich majitele.

5/5 - (3 votes)

Napsat komentář

Jméno anebo přezdívka není vyžadována, usnadní však orientaci v komentářích. Pakliže je necháte nevyplněné, budete v komentářích označen(a) jako anonym.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.