Používání určitých a neurčitých členů ve španělštině

Foto: pexels.com

Španělské členy

Jestliže nemáte problém s užíváním členů v angličtině, jistě Vám nebudou dělat problém ani ve španělštině. Jejich užívání je velice podobné, přesvědčte se sami.

Pravidla pro používání členů

NEURČITÝ ČLEN (un/una) použijeme:

1) mluvíme-li o něčem poprvé

2) mluvíme-li o věci blíže neurčené

3) chceme-li vyjádřit počet: jeden/jedna

– např. En la clase hay una radio. (Ve třídě je (nějaké/jedno) rádio.)

Tvary unos/unas mají význam:

– několik, pár, nějací, některé, někteří, apod.

– např. En la clase hay (unos) estudiantes. (Ve třídě jsou (nějací) studenti.)

URČITÝ ČLEN (el/la) použijeme:

1) mluvíme-li o konkrétní věci

2) podstatné jméno již bylo zmíněno nebo je známé z kontextu

– např. La radio es nueva. (To rádio je nové.)

ČLEN nepoužíváme:

1) většinou před vlastními jmény

– např. Ella es la Amálka. (Ona je ta Amálka.)

2) v množném čísle, pokud není blíže určeno

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Jméno anebo přezdívka není vyžadována, usnadní však orientaci v komentářích. Pakliže je necháte nevyplněné, budete v komentářích označen(a) jako anonym.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.