Katastry budou přes polovinu pozemků přeměřovat

Foto: pexels.com

Náhled do katastru nemovitostí provádí ročně osobně nebo přes internet tisíce občanů a institucí. Aby však každý zjistil co nejpřesnější údaje, je potřeba ty současné a mnohdy přes 100 let zastaralé, aktualizovat, často přiřadit nová parcelní čísla a nakonec převést do digitální podoby.

Z tohoto důvodu budou Katastrální úřady po dobu následujících několika desítek let provádět přeměřování hranic pozemků, které se bude týkat více než poloviny ze všech. Akce započala už vloni a dotkne se především menších městeček a vesnic, neboť velká města mají ve většině případů zaměřené mapy digitalizované a v pořádku.

Vlastníci nemovitostí budou katastrálním úřadem vyzváni k součinnosti vždy asi 2 měsíce předem. Na místě pozemků a staveb se pak majitelé spolu se zástupci k.ú. sejdou osobně, přičemž se bude mimo jiné kontrolovat, zda současné hranice nikdo nezpochybňuje (například vzájemní sousedé). Případné spory se bude katastrální úřad snažit novým zaměřením řešit hned na místě, a pokud se i přesto neshody nevyřeší, bude mít poslední slovo soud.

Pracovníci katastru nemovitostí budou také dohlížet na správné využívání pozemků, parcel a budov. Pokud zjistí nesrovnalosti, budou je muset zapsat a oznámit, což by mohlo mít vliv například na odlišný výpočet daní z nemovitostí. U staveb, které nebudou vůbec ohlášené, hrozí v krajním případě pokuta až 50 000 korun pro občany a až 100 000 korun pro firmy.

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Jméno anebo přezdívka není vyžadována, usnadní však orientaci v komentářích. Pakliže je necháte nevyplněné, budete v komentářích označen(a) jako anonym.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.